Eduskunnan kirjasto valitsi vuoden 2020 tietokirjan

"Eduskunnan kirjaston hallitus on valinnut vuoden 2020 tietokirjaksi Janne Haikarin, Marko Hakasen, Anu Lahtisen ja Alex Snellmanin toimittaman teoksen Aatelin historia Suomessa."

eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Siv

Show older
Mastodon

Mastodon instance monetized by Coil and web monetization protocol. This is the social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Hosted in Finland.